Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Ilona Flis-Bailey - nadzór merytoryczny
tel.: 85 869 6729
email: iflis@um.bialystok.pl

Igor Nikitin - nadzór techniczny
tel.: 85 869 6201
email: inf6@um.bialystok.pl