Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Straż Miejska w Białymstoku

ul. Składowa 11

tel: 85 869 68 00

adres e-mail: dyzurny.sm@um.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony