Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Struktura organizacyjna

Funkcjonowanie Straży Miejskiej opiera się na zasadzie hierarchicznego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności oraz indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

Strażą  Miejską kieruje Komendant.

Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy dwóch Zastępców:

 1. Zastępcy Komendanta ds. Prewencji,
 2. Zastępcy Komendanta ds. Logistyczno-Organizacyjnych.

W strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej w Białymstoku wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Oddział Śródmieście
  1. Referat Rejonowy Centrum
 2. Wydział Prewencji
  1. Referat Patrolowo-Interwencyjny
  2. Referat Specjalistyczny
   1. Sekcja Ruchu Drogowego
   2. Sekcja Przewodników Psów
   3. Sekcja Ekologiczna
  3. Referat ds. Wykroczeń
 3. Wydział Dzielnicowych
  1. Referat Rejonowy Północ
  2. Referat Rejonowy Południe
 4. Wydział Dyżurnych i Monitoringu
  1. Referat Dyżurnych
  2. Referat Monitoringu Wizyjnego
 5. Wydział Administracyjno–Logistyczny
  1. Referat Organizacji, Kadr i Szkoleń
   1. Zespół ds. Skarg i Wniosków
   2. Inspektor Ochrony Danych
   3. Administrator Systemów Informatycznych
  2. Referat Administracyjno–Techniczny
   1. Sekcja ds. Zaopatrzenia i Gospodarki Magazynowej
 6. Referat ds. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej
 7. Główny Księgowy
  1. Sekcja Księgowości i Płac
 8. Radca Prawny
 9. Inspektor ds. BHP.
Powrót na początek strony