Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa

Składniki majątkowe znajdujące się we władaniu Straży Miejskiej w Białymstoku, będącej jednostką organizacyjną Miasta Białegostoku stanowią własność Miasta Białegostoku.

Majątek

Majątek znajdujący się w dyspozycji Straży Miejskiej w Białymstoku obejmuje w szczególności:

  • mienie ruchome, w tym m. in.: pojazdy, urządzenia techniczne, urządzenia i wyposażenie biurowe, środki przymusu bezpośredniego, umundurowanie strażników, sprzęt i programy informatyczne,
  • środki finansowe stanowiące budżet Straży Miejskiej w Białymstoku.

Straż Miejska w Białymstoku korzysta z nieruchomości stanowiących własność Miasta Białegostoku i wynajmuje.

Powrót na początek strony