Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Redakcja

Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Mariusz Zajkowski - nadzór merytoryczny
tel.: 85 869 6752
email: mzajkowski@um.bialystok.pl

Igor Nikitin - nadzór techniczny
tel.: 85 869 6201
email: inf6@um.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony