Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Ochrona danych osobowych

Inspektor ochrony danych osobowych

adres mailowy - mzajkowski@um.bialystok.pl

tel - 85 869 67 52

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony