Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Nabór kandydatów

Wyszukaj nabór korzystając z poniższych filtrów:

Data utworzenia:
(format daty YYYY-MM-DD)
Termin składania dokumentów:
(format daty YYYY-MM-DD)

Lista naborów.

Dostępne: 11 wyników ze wszystkich kategorii.

aplikant w Straży Miejskiej w Białymstoku

Data publikacji: 2020-11-05

Status: Otwarty

Termin składania dokumentów: 2020-09-30

Podinspektor w Referacie Dyżurnych

Data publikacji: 2020-08-19

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2020-08-07

Aplikant

Data publikacji: 2020-08-12

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2020-03-31

Aplikant

Data publikacji: 2020-08-12

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-10-18

Starszy inspektor ds. szkolenia w zakresie taktyki i technik interwencji ( strażnik miejski )

Data publikacji: 2020-08-12

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-04-26

Aplikant

Data publikacji: 2020-08-12

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2019-02-08

Aplikant

Data publikacji: 2020-08-12

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-10-12

Naczelnik wydziału ( w charakterze strażnika miejskiego)

Data publikacji: 2020-08-12

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-05-31

Kierownik Referatu Monitoringu Wizyjnego

Data publikacji: 2020-08-12

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-05-31

Aplikant

Data publikacji: 2020-08-12

Status: Nierozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-05-11

Aplikant

Data publikacji: 2020-08-12

Status: Rozstrzygnięty

Termin składania dokumentów: 2018-03-09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony