Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Zamówienia publiczne

Wyszukaj zamówienia korzystając z poniższych filtrów:

Data publikacji:
(format daty YYYY-MM-DD)
Termin składania ofert:
(format daty YYYY-MM-DD)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

Informacja o przetwarzaniu danych:

  1. Administratorem danych jest Straż Miejska w Białymstoku z siedzibą, 15-399 Białystok, ul. Składowa 11.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok, tel. 85 869 67 52, e-mail: mzajkowski@um.bialystok.pl
  3. Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
  4. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i inne niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
  5. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wprowadzającej obowiązek komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Straż Miejską w  Białymstoku komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://smbialystok.ezamawiajacy.pl/  

Wejście na platformę poprzez link:
https://smbialystok.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania platformy zakupowej prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub e-mail: oneplace@marketplanet.pl.

 

Platforma Elektronicznego Fakturowania - numer skrzynki PEPPOL  5423059842

Lista zamówień publicznych

Dostępne: 26 wyników ze wszystkich kategorii.

Sukcesywna dostawa paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-11-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2021-11-30

Dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2021-01-11

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2021-01-22

Usługi szycia na miarę elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku w 2021 r.

Data utworzenia: 2020-12-22

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-12-29

Dostawa dwóch sztuk samochodów elektrycznych z zabudową do przewozu osób zatrzymanych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-12-18

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-12-29

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-11-26

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-12-02

Sukcesywna dostawa paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-11-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-12-01

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego wraz z niezbędnym osprzętem i oprogramowaniem, dodatkowego wyposażenia oraz obsługa szkoleniowa UAVO

Data utworzenia: 2020-06-19

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-06-29

Dostawa samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-03-23

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-04-01

Świadczenie usług utrzymania Dyspozytorskich Sieci Radiowych Straży Miejskiej w Białymstoku w zakresie pasma VHF (148-160 MHz), pasma UHF (410-430 MHz)

Data utworzenia: 2020-02-05

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-02-12

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-01-20

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-01-27

Dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2020-01-20

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-02-03

Usługi szycia na miarę elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku w 2020 r.

Data utworzenia: 2020-01-10

Typ: Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR

Kategoria: Usługi

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2020-01-17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony