Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Zamówienia publiczne

Wyszukaj zamówienia korzystając z poniższych filtrów:

Data publikacji:
(format daty YYYY-MM-DD)
Termin składania ofert:
(format daty YYYY-MM-DD)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

Informacja o przetwarzaniu danych:

  1. Administratorem danych jest Straż Miejska w Białymstoku z siedzibą, 15-399 Białystok, ul. Składowa 11.
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok, tel. 85 869 67 52, e-mail: mzajkowski@um.bialystok.pl
  3. Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.
  4. Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i inne niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
  5. Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) wprowadzającej obowiązek komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Straż Miejską w  Białymstoku komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/strazmiejska_bialystok

Wejście na platformę poprzez link:
https://platformazakupowa.pl/pn/strazmiejska_bialystok

 

 

Platforma Elektronicznego Fakturowania - numer skrzynki PEPPOL  5423059842

Lista zamówień publicznych

Dostępne: 39 wyników ze wszystkich kategorii.

Dostawa samochodu specjalnego z zabudową do przewozu osób na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2024-03-04

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: W toku

Termin składania ofert: 2024-03-20

Dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2024-01-24

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2024-02-07

Sukcesywna dostawa paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-11-22

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-11-30

Dostawa samochodu specjalnego z zabudową do przewozu osób na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-03-07

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-03-15

Dostawa elementów umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-03-02

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2023-03-16

Dostawa samochodu specjalnego z zabudową do przewozu osób na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2023-02-16

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Unieważnione

Termin składania ofert: 2023-02-24

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-12-16

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2022-12-20

Sukcesywna dostawa paliwa do samochodów służbowych Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-12-01

Typ: Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2022-12-09

Dostawa samochodu osobowego na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku

Data utworzenia: 2022-05-05

Typ: Zamówienia publiczne do 130 tys. PLN

Kategoria: Dostawy

Status: Rozstrzygnięte

Termin składania ofert: 2022-05-12

Powrót na początek strony