Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Kierownik Referatu Monitoringu Wizyjnego

Stanowisko Kierownik Referatu Monitoringu Wizyjnego
Numer 6/2018
Termin składania dokumentów 2018-05-31
Status Nabór Rozstrzygnięty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony