Biuletyn Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Białymstoku

Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Strażą Miejską w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Strażą Miejską w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia SM.AL.RAT.2711-1/18
Termin składania ofert 2018-04-09
Kategoria Dostawy
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Ryszard Wnorowski - tel (85) 869 67 55, Igor Nikitin - tel (85) 869 64 94, w sprawach proceduralnych: Ilona Flis-Bailey - tel (85) 869 6729

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony